Vietnam Airlines lọt top 20 hãng có hạng ghế tốt nhất thế giới

Doanh nhân

Khoang hạng

ghế Phổ thông

Đặc biệt của Vietnam Airlines. (Ảnh: Vietnam Airlines cung cấp)

Việt Hùng (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *