VIC phát hành trái phiếu chuyển đổi ra nước ngoài

Doanh nhân

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Vincom (

VIC

), Đại hội đồng Cổ đông công ty này đã thông qua phương án phát hành và niêm yết trái phiếu chuyển đổi tại Sở Giao dịch chứng khoán

Singapore

với tổng giá trị đợt phát hành tối đa là 150 triệu USD.

Nguồn tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng góp vốn vào các dự án: Khu chức năng đô thị tại 74 Nguyễn Trãi, Hà Nội; tổ hợp 8/3 tại 460 Minh Khai (Hà Nội) và dự án Hanosimex tại 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, Hà Nội. Số tiền còn lại sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động của công ty.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu phổ thông sau khi

trái phiếu chuyển đổi

đáo hạn và tăng vốn điều lệ tương ứng. Số cổ phiếu sau khi phát hành sẽ được niêm yết bổ sung và lưu ký tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VDS).

Theo đó, tại mọi thời điểm, số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi trái phiếu không vượt quá 20% tổng số cổ phiếu của công ty sau khi hoàn tất việc phát hành./.

Linh Chi (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *