VIB dành 1.500 tỷ đồng cho vay lãi suất từ 12%/năm

Viễn thông

Hưởng

ứng tích cực chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà

nước Chi nhánh TP.HCM và Ủy ban Nhân dân TP.HCM về việc hỗ trợ lãi suất

cho vay giúp các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh,

Ngân hàng Quốc tế (VIB) đã triển khai gói tín dụng 1.500 tỷ đồng với

lãi suất từ 12%/năm dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. HCM.

VIB tập trung ưu tiên giải

ngân cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Xuất – Nhập khẩu và sản xuất

chế biến nhằm mang đến nguồn vốn hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh nhanh chóng về đích năm 2012.

Sau 10 ngày triển khai chương trình, gần 100 tỷ đồng lãi suất ữu đãi đã được giải ngân cho các doanh nghiệp.

Từ

đầu năm 2012 đến nay, VIB đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi dành

cho doanh nghiệp. Ngay từ tháng 6/2012 vừa qua, VIB đã dành 2.000 tỷ

đồng với lãi suất 14%/năm cho các doanh nghiệp Thực phẩm và Đồ uống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.