Tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc thấp nhất trong 2,5 năm

Viễn thông

Giá

tiếp

tục

giảm

tại Trung Quốc trong

tháng trước

là điều kiện

mở đường

cho việc tăng cường các nỗ lực kích thích sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

Hôm thứ năm, Cục

Thống kê

quốc gia

của

chính

phủ

cho biết, tỷ

lệ

lạm phát

hàng

năm

của

Trung Quốc

giảm

từ 2,2

% vào tháng sáu xuống

còn

1,8%

trong

tháng

bảy.

Đó là

tỷ lệ lạm phát

thấp nhất trong

vòng 2,5 năm trở lại đây.

Trong bảng tính toán về tỷ lệ lạm phát, giá lương thực chiếm 1/3, tăng

2,4

%

trong tháng.

Một mục tiêu của Chính phủ Trung Quốc là

tỷ lệ

lạm

phát

đạt

4%

.

Tăng trưởng kinh tế

của Trung Quốc

đã

bắt đầu

chậm

lại

trong

bối

cảnh

nhu cầu toàn cầu

giảm đi

.

Tháng trước

,

chính phủ cho biết

nền

kinh

tế

lớn

thứ

hai

thế giới

này

đã

tăng

trưởng

hàng

năm

với một tốc độ

là 7,6

%

trong quý

thứ

hai

giảm

từ 8,1

%

quý

trước

đó

.

Trong

khi

đó

, lạm phát

đã kìm lại một cách

đáng kể,

sự nới lỏng của các

ngân hàng trung ương

Trung Quốc

kích thích

nền

kinh

tế nhiều hơn

.

Ngân hàng Nhân dân

Trung Quốc

đã

giảm lãi suất

trong những tháng

gần

đây

,

các

ngân hàng trung ương

cũng đã

cố

gắng

để

thúc đẩy tăng trưởng

bằng cách cắt giảm

số

lượng

tiền

yêu cầu cần phải có trong việc dự trữ

của các ngân hàng

.

Ông

Sun

Junwei

,

nhà kinh tế

của

Ngân hàng HSBC

Trung Quốc

, cho biết:

sự cần thiết phải

nới lỏng chính sách hơn nữa bởi cách dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy nền kinh tế vẫn còn có nhiều yếu kém.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.