Tribeco tính chuyện giải thể công ty

Viễn thông

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có thông báo về

việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào tháng 8/2012 tới của CTCP

Nước Giải khát Sài Gòn (Tribeco -TRI).

Theo đó, Tribeco sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày

24/8 nhằm mục đích đề xuất giải thể công ty. Đồng thời, tại đại hội này

sẽ bầu ban thanh lý chịu trách nhiệm về việc giải thể, thu hồi cổ phiếu

của các cổ đông nhỏ và các nội dung khác.

Cùng với đó, VSD cũng cho biết, ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng của Tribeco là 8/8 và 10/8/2012.

Trước đó, Tribeco đã hủy niêm yết tự nguyện đối với cổ phiếu TRI từ ngày 9/4.

Kết thúc năm hoạt động 2011, Tribeco thu về 736,3 tỷ đồng doanh

thu, lỗ ròng 92,45 tỷ đồng. Trong năm nay, công ty cũng đã có kế hoạch

lỗ cao hơn, tới 139,6 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2011 là 312 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm 26 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 6 vừa rồi, ông Lee Ching

Tyan đã được bầu thay ông Trần Kim Thành làm Chủ tịch Hội đồng quản trị

công ty.

Rút khỏi Tribeco còn có 3 lãnh đạo của Kinh Đô là ông Trần Kim

Thành, ông Trần Lệ Nguyên và ông Nguyễn Xuân Luân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.