Tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách đạt 198.505 tỷ đồng trong 6 tháng

Doanh nhân

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: Ngân hàng Chính sách xã hội)

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng nhấn mạnh: Kết quả thực hiện nhiệm vụ nổi bật của toàn hệ thống 6 tháng đầu năm 2019 là thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Chỉ thị số 40). Ngân hàng đã chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của

hộ nghèo

và các đối tượng chính sách khác; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tích cực thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững.

[Thủ tướng đã 3 lần quyết định giảm lãi suất cho vay đối với hộ nghèo]

Tính đến ngày 30/6, tổng nguồn vốn đạt 207.217 tỷ đồng, nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách đạt 14.128 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch giao tăng năm 2019. Đặc biệt các đơn vị trong toàn hệ thống đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40 và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40.

Nguồn vốn đã đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng tín dụng được củng cố và ngày càng nâng cao. Đến ngày 30/6, tổng dư nợ đạt 198.505 tỷ đồng; trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu tăng trưởng Thủ tướng Chính phủ giao đạt 173.855 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch tăng trưởng dư nợ Thủ tướng Chính phủ giao.

Gắn liền với việc tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội ngày càng được nâng lên. Vì vậy, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.488 tỷ đồng, chiếm 0,75%/

tổng dư nợ

, trong đó nợ quá hạn là 807 tỷ đồng, chiếm 0,41%/tổng dư nợ.

Ngoài các mặt chủ yếu trên, ông Thắng yêu cầu các đơn vị trong hệ thống quyết tâm, tập trung, nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019. Trong đó, tập trung giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, sớm hoàn thành kế hoạch, tăng cường xử lý, thu hồi nợ đến hạn, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng đối với các chương trình tín dụng, chấp hành nghiêm túc định mức Quỹ an toàn chi trả, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí vốn.

Bên cạnh đó, ông Thắng còn yêu cầu nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; kiểm tra, rà soát kế hoạch vốn đầu tư, đảm bảo đầu tư đúng thủ tục, đúng mục đích…

Ông Thắng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2019 là tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 40, vì vậy ngay từ bây giờ cả hệ thống phải tập trung đẩy mạnh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực để chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao và bền vững. Từ Trung ương tới địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để cấp ủy, chính quyền hiểu và quan tâm tới hoạt động của

Ngân hàng Chính sách

xã hội, qua đó góp phần tăng thêm nguồn lực cho người dân để tập trung đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo./.

Thúy Hà (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *