Rùng mình cảnh trăn khổng lồ nuốt dở miếng mồi lớn trên cây

Chuyện lạ

Chú chồn Oposum xấu số bị nuốt chửng. (Nguồn: Facebook)

Huy Đồng (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *