Rửa tiền, giấu 20 triệu USD trong bộ khung nệm giường

Chuyện lạ

Gần 20 triệu USD được giấu trong khung giường. (Nguồn: bostonglobe.com)

My Nguyễn (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *