Phản đối các hành động của Trung Quốc ở “thành phố Tam Sa”

Việt Nam và thế giới

Tin tức từ báo chí Trung Quốc (TQ) ngày 21.7

tuyên truyền: Hơn 1.100 cử tri thuộc 15 khu vực bầu cử ở cái gọi là Tây

Sa (quần đảo Hoàng Sa của VN), Nam Sa (quần đảo Trường Sa của VN) và

Trung Sa đã đi bỏ phiếu bầu HĐND “thành phố Tam Sa” khóa 1.

Ngay

trước đó, ngày 20.7, là thông tin Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã phê

chuẩn thành lập và triển khai bộ chỉ huy quân đồn trú của cái gọi là

“thành phố Tam Sa”.

Uỷ ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần khẳng định

“Việt Nam

có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai

quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo

này cũng đã được nêu trong nhiều tư liệu lịch sử có giá trị pháp lý,

được quy định và bảo vệ bởi luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên

Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam là một thành viên.

ràng Trung Quốc ngày càng phủ nhận những cam kết quốc tế của mình và

đang ngày càng lấn lướt trong việc thực hiện mưu đồ xâm chiếm hoàn toàn

biển Đông với những nguồn tài nguyên khổng lồ mà Trung Quốc đang thèm

khát và là tuyến đường biển có lợi ích sống còn với đất nước này.

Không

chỉ tuyên bố thành lập thành phố, Trung Quốc còn cấp tập “bầu cử”, “đặt

quân đồn trú” – dường như đó là sự lo ngại vội vã trước việc họ ngày

càng đuối lý trong việc chứng minh chủ quyền và vội vàng đánh lừa dư

luận Trung Quốc bằng những hành động ngụy danh pháp lý và khơi gợi chủ

nghĩa dân tộc.

Sự

vô lý của Trung Quốc đã bị chính người Trung Quốc lên án. Cách đây vài

hôm, một biên tập viên của Tân Hoa xã đã viết: Việc thành lập “thành phố

Tam Sa” là hành động tự cô lập mình của Trung Quốc, là sai lầm chiến

lược to lớn cần nhanh chóng sửa chữa.

Theo Lao Động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.