Lượng bất động sản tồn kho hơn 83 nghìn tỷ đồng

Viễn thông

Hiện trạng bất động

sản tồn kho đang là một gánh nặng cho các doanh nghiệp. Theo số

liệu thống kê sơ bộ của hơn 60 DN niêm yết trên sàn chứng khoán

Hà Nội và TPHCM, lượng hàng tồn kho trị giá hơn 83.804 tỉ đồng,

tăng 6,69% so với cuối năm 2011.

Như vậy, số bất động sản tồn kho

đang chiếm tới 45,84% tổng tài sản của các doanh nghiệp này.

Hiện tổng lượng tiền mặt cuối quý II/2012 không đủ để thực

hiện chi trả cho khoản chi phí gồm lãi vay, thanh toán cho nhà

thầu và các khoản khác.

Điều này cho thấy phần lớn các doanh

nghiệp không còn tiền mặt để hoạt động.

Để có tiền thanh

toán những khoản nợ, chắc chắn các doanh nghiệp phải đẩy nhanh

việc thu hồi công nợ, giải phóng lượng hàng tồn kho, thanh lý

các khoản đầu tư ngắn hạn ở những lĩnh vực trái ngành…

Tình hình tiêu thụ chậm các

sản phẩm bất động sản để bán trong 3 năm trở lại đây (đặc biệt là căn

hộ) làm cho tỉ lệ hàng tồn kho trên sổ sách của các doanh nghiệp ngày

càng phình to.

Cá biệt, ở một số doanh nghiệp, tỉ lệ hàng tồn kho trên

tổng tài sản lên đến 70% – 90%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.