Loài kiến cũng có “phân cấp địa vị” trong xã hội

Chuyện lạ

Trước kia, chúng ta đều cho rằng loài kiến chỉ là những công nhân làm việc

cần cù chịu khó. Mặc dù chúng có thể chiến đấu với những

loài kiến

khác không

cùng tổ, nhưng khi sống trong cùng một tổ chúng lại rất hòa hảo. Loài kiến căn

bản không biết thế nào là quyền lực.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Đại học

Leicester (

Anh

) phát hiện loài kiến cũng biết làm “cách mạng.”

Tổ chức xã hội của loài kiến được phân công theo hình thức kiến cái, kiến

thợ và kiến lính. Trong xã hội của loài kiến, kiến thợ làm mọi công việc, kiến

lính chỉ quản lý công việc chiến trận.

Nghiên cứu của các nhà khoa học phát hiện “địa vị xã hội” của loài kiến thợ

không thấp kém như tưởng tượng của chúng ta trước kia.

Kiến thợ phát huy vai trò

then chốt xây dựng trật tự và hòa giải mâu thuẫn trong xã hội loài kiến. Loài

kiến thợ Leptothorax acervorum sống ở

Tây Ban Nha

có thể tự quyết định lựa chọn

kiến cái.

Tiến sỹ Robert Hammond thuộc Đại học Leicester cho biết: “Chúng tôi đích

thực đã phát hiện được loài kiến thợ có thể tự quyết định việc lựa chọn kiến

cái.”

Ông cho biết, điều này cũng giống như quá trình ‘tạo phản’ của nông dân.

Những bạo dân kiến thợ này rất tàn nhẫn, có thể khống chế việc sinh đẻ của kiến

cái, thậm chí có thể tiêu diệt kiến cái và chỉ để lại những con kiến cái có thể

sinh sản

.

Phát hiện trên giúp các nhà khoa học tìm hiểu sâu hơn về hành vi khác nhau

trong xã hội loài kiến, cũng như mối quan hệ về sự biến đổi môi trường sống và

cấu trúc xã hội của loài kiến, qua đó giúp ích cho công tác phòng tránh sự nguy

hiểm đến từ loài kiến./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *