Lãi suất cho vay VND giảm mạnh

Viễn thông

Thực hiện đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày

2/8, tất cả các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước và NHTM cổ phần

đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi nhánh trong toàn hệ thống

công bố điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với các hợp đồng tín dụng

cũ xuống tối đa là 15%/năm.

Lãi suất cho vay giảm mạnh nhất ở nhóm 5 NHTM Nhà nước. (ảnh minh họa)

Theo số liệu đến ngày 27/7, tổng hợp sơ bộ của 35 tổ chức tín

dụng, chiếm thị phần 70% tín dụng toàn hệ thống, tỷ trọng dư nợ cho vay

với lãi suất trên 15%/năm là 32,8%, giảm khoảng 50% so với tỷ trọng

trước ngày 15/7/2012 (65,3%).

Đến ngày 2/8, đã có 69 tổ chức tín dụng (05 NHTM nhà nước, 27

NHTM cổ phần, 25 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 12 công ty tài chính,

công ty cho thuê tài chính) chiếm thị phần tín dụng 90% gửi báo cáo lên

NHNN về việc giảm lãi suất cho vay và dư nợ tín dụng của từng đơn vị.

Theo đó, dư nợ cho vay bằng VND đối với các khoản vay có mức lãi

suất dưới 10% chiếm tỷ trọng 3,4%, mức lãi suất từ 10%/năm đến 13%/năm

chiếm tỷ trọng 18,5%, mức lãi suất trên 13%/năm đến 15%/năm chiếm tỷ

trọng 49,1%, mức lãi suất trên 15%/năm chiếm tỷ trọng là 29,1% (giảm

khoảng 60% so với tỷ trọng trước ngày 15/7/2012).

Trong đó, lãi suất giảm mạnh nhất ở nhóm 5 NHTM Nhà nước (có tỷ trọng

dư nợ cho vay với mức lãi suất trên 15%/năm là 6,9%), giảm 87% so với

tỷ trọng dư nợ cho vay trước ngày 15/7 (61%).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.