Dung Quất được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm

Viễn thông

Công ty lọc-hóa dầu Bình Sơn được miễn thuế thu nhập

doanh nghiệp trong thời gian 4 năm; áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập

doanh nghiệp là 10% trong thời gian 30 năm và được giảm 50% số thuế phải

nộp trong thời gian 9 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên mà Công ty có

thu nhập chịu thuế từ nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phải phê duyệt và

cấp bổ sung vốn điều lệ cho Công ty lọc-hóa dầu Bình Sơn, đảm bảo cho

nhà máy hoạt động ổn định, có tính đến việc mở rộng, nâng công suất

thiết kế nhà máy lên 10 triệu tấn/năm và tạo điều kiện để cổ phần hóa;

Sử dụng nguồn lãi dầu, khí chia cho nước chủ nhà để lại hàng năm cấp bổ

sung vốn điều lệ cho Công ty lọc-hóa dầu Bình Sơn. Ngoài ra, Công ty

cũng được trích khấu hao tài sản cố định đối với thiết bị chính của nhà

máy trong thời gian tối đa 20 năm.

Đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong

nước sẽ thu điều tiết đối với toàn bộ sản phẩm lọc dầu (xăng, dầu, LPG)

và sản phẩm hóa dầu do Công ty lọc- hóa dầu Bình Sơn sản xuất, chế biến

tiêu thụ trong nước.

Thời gian áp dụng thu điều tiết đối với sản phẩm

lọc dầu và sản phẩm hóa dầu của công ty thực hiện từ năm tài chính 2012

đến hết năm 2018.

Tỷ lệ thu điều tiết là chênh lệch giữa mức thuế

suất thuế nhập khẩu của các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tại

thời điểm tiêu thụ trừ mức giá trị ưu đãi tính trong giá bán đối với

xăng, dầu là 7%; LPG là 5% và sản phẩm hóa dầu là 3%.

Trường hợp thuế

nhập khẩu sản phẩm lọc hóa dầu do Nhà nước quy định thấp hơn mức giá trị

ưu đãi tính trong giá bán, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thực hiện

việc bao tiêu sản phẩm cho Công ty lọc- hóa dầu Bình Sơn và đưa mức giá

trị ưu đãi vào giá bao tiêu sản phẩm.

Ông Nguyễn Hoài

Giang, Tổng giám đốc Công ty TNHH lọc – hóa dầu Bình Sơn cho biết, các

cơ chế tài chính ưu đãi sẽ giúp lọc dầu Dung Quất hoạt động hiệu quả

kinh tế; tạo sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần,

tái đầu tư nâng công suất, mở rộng nhà máy lên 10 triệu tấn/năm trong

thời gian tới; giảm áp lực về chênh lệch tỷ giá đồng USD nhập khẩu dầu

thô và tiền đồng Việt Nam khi chế biến, tiêu thụ sản phẩm xăng, dầu

trong nước.

Điều này ví như “đòn bẩy” giúp nhà máy dần đi vào hoạt

động ổn định, đạt hiệu quả kinh tế cao sau khi Tổ hợp nhà thầu Technip

chính thức bàn giao công trình cho Công ty TNHH lọc-hóa dầu Bình Sơn

quản lý, vận hành vào cuối năm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *