Chính thức chấp thuận sáp nhập Habubank vào SHB

Viễn thông

Như vậy, sau nhiều tháng tiến hành các thủ tục sáp nhập, thương vụ

Habubank và SHB đã hoàn tất. Đây là vụ sáp nhập đầu tiên trong lộ trình

tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam mà Ngân hàng Nhà nước đang triển

khai trong năm 2012. Đây là trường hợp thứ hai thực hiện tái cơ cấu toàn

diện, sau vụ hợp nhất ba ngân hàng thương mại vào cuối năm 2011.

Sau đại hội đồng cổ đông Habubank và SHB cuối tháng 4 và

đầu tháng 5/2012, SHB đã tham gia vào hoạt động điều hành Habubank. Điều

này có nghĩa, kể từ thời điểm này, thương hiệu Habubank sẽ không còn

tồn tại trên thị trường, thay vào đó sẽ dùng tên của chính SHB.

Ngay sau khi có quyết định này, hai bên sẽ

tiến hành các thủ tục để thoái niêm yết cổ phiếu HBB của Habubank tại Sở

Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), rồi trình Ủy ban Chứng khoán phát

hành cổ phiếu hoán đổi. Về kinh doanh, SHB bắt đầu thực hiện sáp nhập

các đơn vị của Habubank, thay đổi pháp nhân về một mối.

Sau sáp nhập, SHB “mới” sẽ có vốn điều lệ là 8.865,79 tỷ đồng; tổng tài sản dự kiến cuối năm nay đạt trên 123.000 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.