Bật khóc vì cuộc đời bất hạnh của người phụ nữ “da cóc”

Người phụ nữ bất hạnh Libby Huffer . (Nguồn: huffingtonpost.co.uk) Huffer xinh đẹp trước khi căn bệnh phát triển mạnh. (Nguồn: Người phụ nữ bất hạnh Libby Huffer . (Nguồn: huffingtonpost.co.uk) Lưng của Huffer đầy nốt mục cóc. (Nguồn:Người phụ nữ bất hạnh Libby Huffer . (Nguồn: huffingtonpost.co.uk) Nguyệt Ánh (Vietnam+)

Continue Reading