6 mỏ dầu chưa khai thác lớn nhất Thế giới

Viễn thông

Mỏ dầu Jubilee

Quốc gia: Ghana

Dự kiến ​​thùng dầu thô: 18 tỷ thùng.

Số lượng khai thác: vào năm 2011, sản xuất trung bình 66.000 thùng mỗi ngày.

Quốc gia: Mexico

Dự kiến ​​thùng dầu thô: 10 tỷ thùng

Số lượng khai thác: Hầu hết dầu được phát hiện trong Chicontepec là dầu

thô nặng, hiện nay đang quá đắt để phân chiết sản xuất nó.

Quốc gia: Kazakhstan

Dự kiến ​​thùng dầu thô: 11 tỷ thùng.

Số lượng khai thác: mỏ Kashagan nằm ở phía bắc biển Caspian, nơi nó bị đóng băng trong mùa đông. Việc đóng băng này khiến cho khai thác dầu rất khó khăn.

Quốc gia: Iraq

Dự kiến ​​thùng dầu thô: 45-100 tỷ thùng.

Số lượng khai thác: các công ty dầu phương Tây đang đổ xô trở lại Iraq sau cuộc xâm lược năm 2003 do

Mỹ dẫn đầu.

Quốc gia: Brazil

Dự kiến ​​thùng dầu thô: 123 tỷ thùng

Số lượng khai thác: với khối lượng dầu ước tính được lưu vực dầu khí ngoài khơi của Brazil là một trọng tâm lớn trong

ngành công nghiệp hiện nay. Tuy

nhiên, vị trí của dầu – hàng chục ngàn feet dưới bề mặt và bị mắc kẹt

bên dưới lớp muối, không làm cho nó đơn giản nhất để trích xuất.

Quốc gia: Venezuela

Dự kiến ​​thùng dầu thô: 513 tỷ thùng.

Số lươgnj khai thác: Venezuela là nổi tiếng với môi trường đầu tư của mình, với nhiều

công ty dầu phương Tây kéo sang trong những năm gần đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.